8 LISTOPADA WYBORY ZARZĄDU KLUBU.

Zarząd Klubu Sportowego „WARMIA” w Grajewie zaprasza członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 08.11.2012 (czwartek) o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie.


Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:
1. Otwarcie zebrania – wystąpienie Prezesa K.S. „WARMIA” Grajewo.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu Zebrania.
6. Wybory komisji:
a) wyborczej
b) wniosków i uchwał
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres kadencji.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
10. Wybory:
a) zarządu klubu
b) komisji rewizyjnej.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo


Obecny Zarząd Klubu (na zdjęciu brak Zbigniewa Łaguny) z Burmistrzem Adamem Kiełczewskim. Stoją od lewej: Jerzy Kruszyński (wiceprezes), Krzysztof Piekarski (sekretarz Zarządu), Adam Kiełczewski (burmistrz miasta), Marek Senderacki (członek Zarządu), Radosław Zolnik (prezes).