RADOSŁAW ZOLNIK PREZESEM KLUBU.

Dziś na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu Sportowego WARMIA Grajewo, zwołanym w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji prezesa oraz członka Zarządu pana Jana Antoniego Kowalskiego dokonane zostały zmiany w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Od dziś funkcję prezesa Zarządu będzie pełnił pan Radosław Zolnik, który pełnił już tą funkcję w okresie od lipca 2005 do marca 2007 roku i za którego kadencji WARMIA po rocznej przerwie powróciła w szeregi trzecioligowców.

Radosław Zolnik do dziś pełnił w Zarządzie funkcję sekretarza. Wiceprezesami Klubu pozostają panowie Jerzy Kruszyński oraz Zbigniew Łaguna. Sekretarzem Zarządu został Krzysztof Piekarski (pełniący funkcję opiekuna medycznego zespołu oraz do dziś będący członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu). Nowym członkiem Zarządu został Marek Senderacki.

W miejsce Krzysztofa Piekarskiego w skład Komisji Rewizyjnej wszedł Jarosław Turowski.