GRAJEWO ZAWSZE Z WARMIĄ!


1 stycznia o godzinie 12:00 KS WARMIA Grajewo zainauguruje obchody pięknego jubileuszu – 100-lecia istnienia Klubu. Grajewo zawsze z WARMIĄ! to hasło, które towarzyszyć nam będzie w najbliższym czasie bardzo często.

Zarząd Klubu wraz z Burmistrzem Miasta Dariuszem Latarowskim, przedstawicielami PUK Grajewo, Grajewskiego Centrum Kultury oraz MOSiR Grajewo zaprasza wszystkich sympatyków Klubu i mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w noworocznym spotkaniu integracyjno-piłkarskim. Zabawa rozpocznie się od meczu „oldboyów” pod okiem Józefa Matysiewicza, po którym na wszystkich chętnych czekać będzie delikatny ciepły catering oraz napoje.

Zapraszamy aby wznieść wspólnie noworoczny toast.

Startujemy o godzinie 12:00 na boisku Orlik przy ZS 2 – tzw. „Jednostka”.

 

W najbliższym czasie opublikowany zostanie kalendarz wszystkich imprez w roku jakie komitet organizacyjny obchodów 100-lecia przygotowuje dla wszystkich zainteresowanych.

Patronat honorowy nad obchodami 100-lecia Klubu objął Burmistrz Miasta Grajewo Pan Dariusz Latarowski.

Głównymi organizatorami obchodów jest obecny Zarząd KS WARMIA Grajewo.

W organizację zaangażowali się ponadto przedstawiciele:

Urzędu Miasta Grajewo,
Grajewskiego Centrum Kultury z Panem Tomaszem Dudzińskim na czele,
MOSiR Grajewo pod dyrektorstwem Pana Marka Duchnowskiego,
oraz byli działacze i serdeczni przyjaciele KS WARMIA.