NOWY ZARZĄD WARMII.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się w czwartek Walne Zebranie Wyborcze Członków K.S. WARMIA Grajewo. W zebraniu wzięło udział 23 czynnych członków Klubu (spośród 50-ciu), zawodnicy zespołu oraz zaproszeni goście a wśród nich kilku Radnych naszego miasta.
Uprawnieni do głosowania członkowie Klubu udzielili absolutorium kończącemu swoją kadencję Zarządowi w składzie: Radosław Zolnik (prezes), Jerzy Kruszyński (wiceprezes), Zbigniew Łaguna (wiceprezes), Krzysztof Piekarski (sekretarz zarządu) i Marek Senderacki (członek zarządu). Na kandydatów do Zarządu Klubu członkowie zgłosili cztery osoby: Krzysztofa Piekarskiego, Marka Senderackiego, Wojciecha Nietupskiego i Janusza Szumowskiego. W głosowaniu otrzymali oni pełne poparcie Walnego Zebrania i tym samym utworzyli nowe władze Klubu. Wybrany Zarząd zgodnie ze Statutem Klubu dokona na swoim pierwszym posiedzeniu wyboru prezesa i przydzieli funkcje pozostałym osobom.
Oprócz wyborów Zarządu Walne Zebranie dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej, która na następną kadencję zostanie w identycznym składzie jak dotychczas: Jarosław Turowski, Witold Rogowski i Edward Masłowski.
Walne Zebranie uchwaliło również nadanie członkostwa honorowego dla trzech byłych prezesów naszego Klubu: Jana Antoniego Kowalskiego, Jerzego Kruszyńskiego oraz Radosława Zolnika. Warto zaznaczyć, że każdy z nich w minionych latach dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Zarządu. W dzisiejszych wyborach doszło do sporej zmiany warty, ponieważ odchodzący z Zarządu Jerzy Kruszyński funkcjonował we władzach Klubu od 2000 roku a Radosław Zolnik od 2003.
 
Kilka słów komentarza. Sukcesem nowego Zarządu Klubu jest już na starcie to, że… w ogóle powstał. Wobec braku chętnych osób do funkcjonowania we władzach stowarzyszenia w przypadku nie wybrania przez Walne Zebranie Zarządu organ nadzorujący – czyli Starosta – musiałby dokonać powołania kuratora dla Klubu, co wiązałoby się z kosztami rejestracji sądowej oraz destabilizacją funkcjonowania WARMII. Taką sytuację mieliśmy w 2008 roku. Przed nowym Zarządem dwa ważne zadania – zatrudnienie nowego szkoleniowca zespołu oraz przede wszystkim starania o możliwie wysoki budżet na rok 2013. Od tych dwóch spraw zależy to, czy nowy Zarząd przetrwa próbę czasu. Biorąc pod uwagę to, że nie ujawnili się inni chętni do objęcia władzy w Klubie warto, żeby się nam udało.

Nowy Zarząd Klubu tworzą: (od lewej) Krzysztof Piekarski, Marek Senderacki, Wojciech Nietupski i Janusz Szumowski