UMOWA NA PROMOCJĘ MIASTA.

W ubiegłym tygodniu, dzięki akceptacji pana Burmistrza Adama Kiełczewskiego, Miasto Grajewo zawarło z naszym Klubem umowę na mocy której zostaną przekazane WARMII pieniądze ze środków budżetowych przeznaczonych na promocję miasta.

Pan Burmistrz wykazał daleko idące zrozumienie dla trudnej sytuacji Klubu, w której WARMIA znalazła się ze względu na nie otrzymanie dotąd dotacji na pierwsze półrocze. Pieniądze pozwolą Klubowi na działanie w okresie przygotowań zespołu do rundy wiosennej aż do czasu, gdy Rada Miasta uchwali przekazanie dotacji dla naszego Klubu. Tym samym słowa pana Burmistrza o jego przychylności dla naszego Klubu oraz deklaracja pomocy, wypowiedziane na spotkaniu tuż po objęciu przez niego stanowiska przyjęły konkretny wymiar. Dzięki temu nie musimy odwoływać treningów oraz zaplanowanych meczów kontrolnych.

Chciałbym w tym miejscu w imieniu naszego Klubu serdecznie podziękować panu Burmistrzowi a także pani Edwardzie Wiśniewskiej – Skarbnik Miasta, oraz panu Tomaszowi Poniatowskiemu – Kierownikowi Referatu Strategii Rozwoju i Promocji za okazaną pomoc przy przygotowaniu umowy.

Na zdjęciu poniżej – już na meczu z ORŁEM Kolno w ub. sobotę w Białymstoku nasi piłkarze promowali miasto Grajewo.

Siedzą od lewej Krzysztof Krukowski, Krzysztof Piekarski, Marcin Strzeliński, Piotr Czapliński, Marcin Arciszewski, Maciej Kesler, Janusz Jasielczuk, Kamil Kozak

Siedzą od lewej Krzysztof Krukowski, Krzysztof Piekarski, Marcin Strzeliński, Piotr Czapliński, Marcin Arciszewski, Maciej Kesler, Janusz Jasielczuk, Kamil Kozak

Please follow and like us:
error