NASZ CZŁOWIEK DELEGATEM.

Warto odnotować, że w niedzielę 29 listopada Walne Zebranie Członków Podlaskiego Związku Piłki Nożnej wybrało delegata Podlaskiego Z.P.N. na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miło mi donieść, że zdecydowaną większością głosów wyborców delegatem do PZPN będzie wiceprezes naszego Klubu pan Jerzy Kruszyński.

Pan Jerzy Kruszyński od czerwca 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej a członkiem Zarządu Podlaskiego Z.P.N. jest od 2004 roku.