WALNE POSIEDZENIE ZARZĄDU

 

Zgodnie z § 25 Statutu Klubu Sportowego WARMIA Grajewo Zarząd Klubu uprzejmie informuje Członków stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego K.S. WARMIA Grajewo, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 (pierwszy termin) lub o godz. 17:15 (drugi termin) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie.

 

Na podstawie § 24 Statutu uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:

 1. a)  w I terminie – przy obecności co najmniej połowy obecnych członków,
 2. b)  w II terminie – bez względu na ilość obecnych członków,

Przypominamy Członkom Klubu o konieczności uregulowania składek członkowskich w wysokości 5 zł/miesięcznie lub 1 zł/miesięcznie (emeryci, renciści) w celu pełnego uczestnictwa w walnym zebraniu tj. z możliwością czynnego uczestnictwa oraz uprawnienia do głosowania nad podejmowanymi uchwałami. Składki można będzie opłacić bezpośrednio przed zebraniem.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór komisji wniosków i uchwał.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 12. Zakończenie obrad.

 

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo