ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

Zarząd K.S. „WARMIA” Grajewo zgodnie z §25 Statutu, zaprasza Członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 08 czerwca 2022 roku o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6A (drugi termin o godz. 16:45).

 

Przypominamy Członkom Klubu o konieczności uregulowania składek członkowskich w wysokości 5 zł/miesięcznie lub 1 zł/miesięcznie (emeryci) w celu pełnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu tj. z możliwością uprawnienia do głosowania. Składki można będzie opłacić bezpośrednio przed zebraniem.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.
 7. Wybór komisji Walnego Zebrania:
 8. a) uchwał i wniosków (3 osoby),
 9. b) skrutacyjnej (3 osoby).
 10. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za okres 2019-2021.
 11. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za okres 2019-2021.
 12. Dyskusja.
 13. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu.
 14. Wybór Zarządu Klubu
 15. a) ustalenie liczby członków Zarządu,
 16. b) ustalenie formy głosowania,
 17. c) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu,
 18. d) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
 19. d) osobiste potwierdzenie kandydowania oraz wystąpienia kandydatów,
 20. e) dyskusja,
 21. d) wybór członków Zarządu Klubu,
 22. e) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 23. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 24. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania
 25. Dyskusja.
 26. Zamknięcie zebrania.

 

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo