OŚWIADCZENIE K.S. WARMIA

W związku z wprowadzeniem powiatu grajewskiego na tzw „żółtą listę” obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa COVID-19 uprzejmie informujemy, że Klub Sportowy WARMIA Grajewo podczas organizacji piątkowego meczu IV-ligi podlaskiej WARMIA Grajewo – PROMIEŃ Mońki (godzina 18:00 Stadion Miejski im. Witolda Terleckiego) wprowadzi następujące zasady udziału publiczności w tym meczu:

– wejście na stadion to świadoma akceptacja przez kibica ryzyka związanego z zagrożeniami COVID-19,

– obowiązkowe jest zachowanie maksymalnie możliwych odległości od innych kibiców przy wejściu oraz przez cały czas pobytu na stadionie,

– dla publiczności zostanie udostępnione 25% miejsc (nie więcej niż 375 – nasz stadion ma 1500 miejsc, dzięki temu można swobodnie znaleźć miejsce zapewniające zalecany dystans od innych kibiców)

– obowiązkowe dla wszystkich kibiców jest używanie maseczek zakrywających usta i nos. Wejście i przemieszczanie się po terenie stadionu bez maseczki będzie niemożliwe. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich kibiców, Klub odmówi zgody na wejście na mecz osobie, która nie zakryje ust i nosa (maseczkę w cenie 3 zł/sztuka będzie można kupić w kasie Klubu)

– każdy kibic wchodzący na mecz jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren stadionu.

– służby porządkowe i informacyjne podczas imprezy będą instruowały kibiców do przestrzegania zachowania dystansu społecznego (odległość 2 metry),

– służby porządkowe przy wejściu na stadion będą dokonywały pomiaru temperatury osób wchodzących na mecz,

– prosimy o stosowanie się do komunikatów spikera.

Zapraszamy na mecz, prosząc jednocześnie o przestrzeganie powyższych zasad i nie lekceważenie ich. Tylko od nas samych zależy, czy kolejne mecze w Grajewie będą mogły być rozgrywane z udziałem publiczności.