INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU BILETÓW NA FINAŁ!

Wszystkie osoby, które zamówiły bilety na mecz finałowy o Puchar Polski na szczeblu woj. podlaskiego WARMIA Grajewo – OLIMPIA Zambrów, który odbędzie się 29 maja 2019 roku o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku informujemy, że odbiór zamówionych biletów będzie możliwy w biurze Klubu (okienko kasowe) w następujących terminach:

– poniedziałek 27 maja od godziny 15:00 do godziny 20:00

– wtorek 28 maja od godziny 10:00 do 13:00 oraz od  godziny 15:00 do godziny 20:00

Osoby, które zamówiły w przedsprzedaży koszulki okolicznościowe również będą mogły odebrać je w powyższych terminach.

Warunkiem odbioru zamówionych biletów jest posiadanie przez odbierającego dokumentu tożsamości z numerem PESEL osoby, która dokonała zamówienia. Osoby które zamawiały bilety dla grupy osób prosimy o przygotowanie listy nazwisk i podawanie ich przy odbiorze.

Dla osób spoza Grajewa, które zapisały się na bilet za pośrednictwem naszego Klubu planujemy zorganizować punkt odbioru biletów przed wejściem na stadion w Białymstoku.

Informujemy również, że w sprzedaży będą okolicznościowe szaliki naszego Klubu w cenie 30 zł/szt

Zarząd naszego Klubu pragnie umożliwić grajewskim Kibicom odbiór biletów na finałowy mecz na miejscu w Grajewie a nie w Białymstoku przed stadionem, jak wynikało z pierwotnej decyzji organizatora finału – Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Obawialiśmy się, że przy tak dużej ilości zamówionych biletów ich odbiór tuż przed meczem mógłby spowodować problemy. Podlaski ZPN przychylił się do naszej prośby o wcześniejsze przekazanie biletów i dzięki temu możemy je przekazywać kibicom już w Grajewie.

Poniżej publikujemy informację dla naszych Kibiców przekazaną od organizatora – Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zasadach obowiązujących w związku z imprezą masową Wojewódzki Finał Pucharu Polski:

  1. Wszyscy wchodzący na stadion powinni posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Na teren imprezy masowej nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków, zachowujące się agresywnie lub prowokacyjnie.
  2. Regulamin imprezy masowej obowiązujący w trakcie meczu organizowanego przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, zawierający informacje o zakazach, obowiązkach i prawach osób uczestniczących w imprezie masowej stanowi załącznik do niniejszego pisma, a w dniu meczu przy bramach wejściowych na teren imprezy masowej.
  3. Wejście do strefy przeznaczonej dla kibiców odbywać się będzie poprzez kołowrót K4 zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulicy Wiosennej i Ciołkowskiego.
  4. Teren imprezy masowej ogranicza się do sektorów 16 – 21 zlokalizowanych na poziomie 1 Stadionu Miejskiego w Białymstoku oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do ww. sektorów. Pozostałe sektory nie stanowią terenu imprezy masowej i zajmowanie tam miejsc będzie złamaniem Regulaminu Imprezy Masowej, które może nieść za sobą konsekwencje prawne.
  5. Zgodnie z mapą stadionu stanowiącą załącznik do niniejszego pisma ustanowiony został podział sektorów dla kibiców Państwa klubu. Sektory 20-21 (oznaczone kolorem niebieskim) dedykowane są kibicom Warmii Grajewo, natomiast sektory 16-17 (oznaczone kolorem pomarańczowym) dedykowane są kibicom Olimpii Zambrów.

6. Na terenie obiektu w strefie przeznaczonej dla kibiców znajdują się: punkt gastronomiczny, toalety oraz punkt pierwszej pomocy medycznej, prosimy o przekazanie kibicom aby do niezbędnego minimum ograniczyli „podręczne bagaże” bowiem wszystkie wymienione wyżej udogodnienia są do ich dyspozycji.

7. Obiekt jest monitorowany w czasie rzeczywistym w systemie cyfrowym przez kamery o rozdzielczości HD, wszelkie zachowania niezgodne z prawem są rejestrowane przez system monitoringu.

8. Informujemy, że za zniszczenia powstałe podczas Finału Wojewódzkiego Pucharu Polski spowodowane przez Państwa kibiców odpowiadać będzie Państwa klub. Organizator jest gotowy do sprawdzenia dedykowanych sektorów przed wejściem kibiców z osobą delegowaną przez Państwa klub.

Regulamin Imprezy Masowej dostępny jest pod adresem:

http://podlaskizpn.org/final-pucharu-polski-informacje-dla-kibicow/