INFORMACJA O BILETACH NA FINAŁ PUCHARU POLSKI!

Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem biletu oraz okolicznościowej koszulki na mecz finałowy WARMIA Grajewo – OLIMPIA Zambrów w ramach rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu woj. podlaskiego informujemy:

 1. Mecz odbędzie się w środę 29 maja o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1
 2. Bilety na mecz będą darmowe, ale nie będzie możliwy wstęp bez biletu
 3. W celu dokonania rezerwacji biletu oraz koszulki należy złożyć zamówienie podając imię i nazwisko oraz PESEL nabywcy, a w przypadku zakupu koszulki także podanie rozmiaru i koloru
 4. Zamówienia na bilety i koszulki należy składać do środy 15 maja do godziny 12:00 w jeden z następujących sposobów:

– wysyłając wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook do profilu www.facebook.com/warmia

– telefonicznie pod numerem 862723853

– osobiście w biurze Klubu w dniu 14 maja w godzinach od 17:00 do 20:00

– wysyłając e-mail pod adres biletywarmia@wp.pl

 1. Koszulki okolicznościowe do nabycia w cenie 35 zł/1 szt. prosimy oprócz danych do biletu o podawanie rozmiaru koszulki i koloru (niebieska/czerwona).
 2. Wszyscy na mecz w barwach naszego Klubu! Stwórzmy niezapomniane widowisko i zapełnijmy trybunę Kibiców WARMII w okolicznościowych koszulkach!
 3. Całe Grajewo razem z WARMIĄ!

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż K.S. WARMIA Grajewo jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Klub Sportowy WARMIA Grajewo ul. Piłsudskiego 30 A, 19-200 Grajewo lub drogą e-mail pod adresem: klub.sportowy.warmia@neostrada.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora także w celu zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring).

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa, w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości, a także w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu i usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i umożliwienia uczestnictwa jej w imprezie masowej (tj. Meczach objętych biletem/karnetem);
 • art. 6 ust. 1 lit c. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym jako organizatora imprez masowych – meczów piłki nożnej, co w szczególności obejmuje monitoring stadionu podczas meczów;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celu usprawnienia procesów komunikacji i badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług, a także prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez K.S. WARMIA Garjewo oraz jej partnerów i sponsorów.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności następujące podmioty:

 • dostawcy oprogramowania do zarządzania organizacją oraz dostawcy usług informatycznych;
 • dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
 • podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez masowych oraz innych baz danych kibiców;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą.

Danych naszych kibiców nie przekazujemy i nie planujemy ich przekazywać do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • przez czas wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wystawienia faktury;
 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy;
 • nagrania z monitoringu przechowywane są przez 14 dni, a w przypadku nakazania zabezpieczenia materiału przez właściwe organy – przez czas niezbędny do zakończenia postępowania;
 • przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wniesie Pani/Pan wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania .

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania kopii danych;
 3. Prawo do sprostowania;
 4. Prawo do usunięcia danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 9. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy oraz uczestnictwa w imprezie.