NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE.

Zarząd Klubu Sportowego WARMIA Grajewo informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 roku (wtorek) o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków K.S. WARMIA.
 
Ze względu na wagę poruszanych spraw obecność Członków Klubu na zebraniu jest obowiązkowa.
 
PORZĄDEK OBRAD
 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybory komisji: skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.

8. Dyskusja.

10. Wybory zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej.

11. Ukonstytuowanie się władz klubu.

12. Przyjęcie uchwał i wniosków.

13. Zakończenie obrad.

 

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo