SPRAWOZDANIE ZARZĄDU.

Oto obszerne fragmenty sprawozdania Zarządu Klubu:

Zarząd Klubu Sportowego „WARMIA” Grajewo składa niniejszym sprawozdanie za rok działalności klubu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu, powołany przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 10 października 2008 roku tworzyli:

1.     Jan Antoni Kowalski – Prezes

2.      Jerzy Kruszyński – V-ce Prezes

3.      Zbigniew Łaguna – V-ce Prezes

4.      Radosław Zolnik – Sekretarz Zarządu

W ZAKRESIE FINANSOWYM

Tematem każdego z posiedzeń Zarządu była sytuacja finansowa klubu. Brak odpowiednich środków finansowych mocno uderzał w poprawne funkcjonowanie naszego Klubu w warunkach III ligowych.  Budżet WARMII należy do najniższych w lidze nawet po jej reorganizacji i ograniczeniu do dwóch województw – warmińsko -mazurskiego i podlaskiego. Zarząd usiłuje dostosować nasz budżet do warunków III-ligowych, lecz jest to bardzo trudne. Daleko posunięte oszczędności siłą rzeczy muszą mieć wpływ na wyniki osiągane przez Klub. Warunki III – ligowe i koszty ponoszone przez Klub na wszelkiego rodzaju opłaty związkowe, transport i utrzymanie zawodników zapewniających odpowiedni poziom sportowy stawiają Zarząd w arcytrudnej sytuacji. Kierowaliśmy się celem utrzymania pozycji naszego jakże zasłużonego Klubu, który w tym roku obchodzi już 87 urodziny ale przy zachowaniu maksymalnych oszczędności. Od czerwca 2005 roku Warmia nie posiada strategicznego sponsora, pomimo ofert kierowanych przez Zarząd do przedsiębiorstw. Kryzys gospodarczy mocno uderza w firmy, które znacznie ograniczają pomoc i sponsoring dla klubów sportowych. Podstawą funkcjonowania finansowego Klubu są środki przekazywane przez Urząd Miasta w Grajewie. Należy podkreślić, że bez nich Klub nie byłby w stanie funkcjonować na aktualnym poziomie. Przeprowadzone w ubiegłym roku wybory samorządowe dokonały w naszym mieście zmiany w składzie Rady Miasta oraz na stanowisku Burmistrza. Dotychczasowe władze naszego miasta, oprócz pomocy dla Klubu poprzez przekazywanie dotacji na promocję miasta i popularyzację piłki nożnej pomagały w szeregu spraw, z którymi Klub zwracał się do nich. Współpraca zarządu Klubu z władzami zarówno miasta jak i powiatu układała się wzorowo. Zawsze mogliśmy liczyć na przychylność i zrozumienie problemów funkcjonowania Klubu i w tym miejscu serdecznie dziękujemy dla pana Krzysztofa Waszkiewicza, Waldemara Remfelda – burmistrza i wiceburmistrza poprzedniej kadencji oraz  Sekretarzowi Urzędu Miasta, Panu Staroście i radnym miejskim oraz powiatowym.

Nowo wybrany Burmistrz naszego miasta pan Adam Kiełczewski na spotkaniach z Zarządem i dyrektorem naszego Klubu deklarował pomoc i podkreślał swoją dobrą wolę wobec WARMII. W tym miejscu serdecznie gratulujemy panu Burmistrzowi objęcia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji głęboko wierząc że mamy w jego osobie kibica naszej drużyny – z naszego miasta. Pierwszym wymiernym dowodem pomocy ze strony nowego Burmistrza jest zawarcie umowy na promocję miasta Grajewo z naszym Klubem od 1 lutego bieżącego roku. Dzięki tej umowie i środkom finansowym pochodzącym z jej realizacji zespół mógł przygotować się do rundy wiosennej rozgrywek rozgrywając mecze kontrolne na dobrze przygotowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Białymstoku i Ostrołęce. Niestety, ze względu na procedury z uchwaleniem budżetu i podjęciem stosownych uchwał Klub do dnia dzisiejszego nie otrzymał dotacji na pierwsze półrocze 2011 roku, która zwykle była uruchamiana przez miasto w pierwszych dniach stycznia. Opóźnienie to spowodowało prawdziwą zapaść finansową i postawiło WARMIĘ w arcytrudnej sytuacji zwłaszcza, że do dnia dzisiejszego czekamy na decyzję Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie w sprawie dalszej współpracy z Klubem na podstawie umowy na reklamę firmy, która wygasła z końcem ubiegłego roku.

Od kilku lat Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie bezpośrednio zarządza stadionem, co pozwalało dotąd na uniknięcie ponoszenia przez Klub kosztów związanych z utrzymaniem stadionu czy też korzystania z bazy sportowej naszego miasta i daje większą stabilność budżetową, niezbędną do odpowiedniego zabezpieczenia środków na funkcjonowanie obiektu i przygotowanie go do imprez sportowych. Klub posiada zawartą umowę z MOSiR na bezpłatne użytkowanie stadionu. Korzystał też dotychczas bezpłatnie z infrastruktury MOSiR– hali, siłowni, sauny i szatni. W ubiegłym roku współpraca układała się bardzo dobrze. Z dniem 31.12.2010 roku pracę w MOSiR zakończył dotychczasowy kierownik tego ośrodka pan Ryszard Kuźma. Wzorowa współpraca Klubu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Grajewie nie byłaby możliwa bez zaangażowania i zrozumienia problemów klubu ze strony kierownika MOSiR. W tym miejscu Zarząd pragnie serdecznie podziękować za pomoc panu Ryszardowi i nagrodzić go brawami za dotychczasową pracę na rzecz grajewskiego sportu!

Zarząd Klubu wyraża głęboką nadzieję, że powołany od 1 marca 2011 roku kierownik MOSiR pan Przemysław Dąbkowski będzie kontynuował wzorową współpracę z naszym Klubem, który ze względu na skalę działania i popularność piłki nożnej jest sportową wizytówką Grajewa i to wizytówką opartą na wychowankach naszego Klubu, młodych mieszkańcach naszego miasta. Nikomu nie powinno być obojętne to, że 133 młodych ludzi w wieku 9-30 lat trenuje w naszym mieście piłkę nożną widząc w tym szansę rozwoju sportowego i fizycznego. Nikomu nie powinno być obojętne, że dzięki pracy wielu ludzi: piłkarzy, trenerów i działaczy nasze miasto w obecnej chwili plasuje się w piłce nożnej wyżej niż pobliskie miasta na które z zazdrością patrzą nasi mieszkańcy: Ełk, Augustów i Łomża. Nowym władzom miasta i kierownikowi MOSiR szczerze życzymy, by dzięki ich pracy Grajewo przewyższyło te miejscowości nie tylko w piłce nożnej ale też w innych dziedzinach.

Działania Zarządu mające na celu poprawę sytuacji finansowej klubu to przede wszystkim:

–  zawarcie umowy z Urzędem Miasta Grajewo na rozwój sportu kwalifikowanego – piłki nożnej poprzez wsparcie klubu sportowego, reprezentującego miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w drugim półroczu 2010 roku. Środki przekazywane na ten cel przez miasto Grajewo są od dłuższego czasu podstawą funkcjonowania klubu. Bez tej dotacji Klub nie miałby środków na podstawowe potrzeby, niezbędne do prowadzenia swojej działalności.

–  zawarcie umów reklamowych ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKPOL na okres od 1.08 do 31.12.2010 roku na kwotę 3000,00 zł miesięcznie. Umowa ta była wyższa od poprzedniej o 50% czyli o 1000 złotych.

–   zawarcie umowy na promocję Powiatu Grajewskiego na kwotę brutto 8500,00 złotych na okres rundy wiosennej rozgrywek oraz na kwotę brutto 7000,00 na rundę jesienną, co stanowiło 30 % wzrost pomocy ze strony Powiatu Grajewskiego w stosunku do roku 2009.

– zawarcie umowy reklamowej z firmą LITEXIMP z Prostek na kwotę 3000,00 złotych rocznie

Podsumowując powyższe jeśli nie zostaną zwiększone wpływy ze strony samorządu lokalnego, reklamodawców, sponsorów i darczyńców to będą musiały nastąpić dalsze działania ku zmniejszeniu kosztów klubu, głównie poprzez obniżenie kosztów osobowych. Zarząd wraz z dotychczasowymi władzami miasta wypracował model współpracy pomiędzy Klubem a miastem oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który jest uznawany przez inne kluby za wzorcowy. Dzięki tej współpracy młodzi zawodnicy z sekcji prowadzonych przez MOSiR po ukończeniu wieku juniora mogą nadal trenować piłkę nożną i mają możliwość godnego reprezentowania naszego miasta na sportowych arenach. Przykłady sportowego awansu naszych wychowanków działają na wyobraźnię najmłodszych, którzy widzą w tym szansę dla siebie na sportowy rozwój i jeszcze chętniej garną sie do uprawiania sportu. Korzysta na tym nasze miasto, bo nic tak nie rozwija młodych ludzi jak sportowa rywalizacja, która jest najlepszą receptą na patologie dotykające młodzież.

Warto nadmienić, że w okresie sprawozdawczym w wyborach przeprowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku  wiceprezes Klubu pan Jerzy Kruszyński został  wybrany delegatem na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie reprezentującym Podlasie. Cieszy docenienie przez działaczy sportowych w naszym województwie społecznej pracy pana Kruszyńskiego na rzecz piłki nożnej. Pan Jerzy Kruszyński jest także wiceprezesem Podlaskiego Związku Piłki Nożnej a w 13 osobowym zarządzie władz piłkarskich na Podlasiu jest także nasz drugi reprezentant dyrektor klubu Janusz Szumowski. Żaden inny Klub na Podlasiu nie reprezentują w zarządzie aż dwaj przedstawiciele.

Zarząd Klubu dziękuje instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które w różnej formie pomagały dla klubu w ubiegłym roku. Także firmom sponsorującym drużyny młodzieżowe występujące pod skrzydłami MOSiR. Dziękujemy wielu innym osobom, które w różny sposób wspierały Klub w okresie sprawozdawczym – pomocą rzeczową, finansową albo choćby dobrym słowem.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Dzięki zmianom strukturalnym, związanym z finansowaniem sportu młodzieżowego przez MOSiR i wprowadzonym już w 2003 roku, „WARMIA” jest w tej chwili klubem jednosekcyjnym, składającym się z sekcji piłki nożnej seniorów. Jednak na mocy stosownej umowy Klub zachowuje ścisłą współpracę z MOSiR w zakresie szkolenia i prowadzenia drużyn młodzieżowych piłki nożnej.

W zakończonym sezonie 2009/2010 Warmia Grajewo zajęła VI pozycję w tabeli i tym samym poprawiła o dwie pozycje swoją lokatę w stosunku do poprzedniego sezonu osiągając tym samym cel, postawiony przed sezonem przez Zarząd klubu. Wiosna ubiegłego sezonu nie była tak udana jak jesień 2009 roku. Kilka wpadek takich jak porażki z MKS Mielnik u siebie sprawiły, że nasz zespół zameldował się na VI miejscu, choć przed rundą wiosenną był na miejscu II. O takich wynikach zdecydowała głównie plaga kontuzji w zespole oraz dość wąska kadra. Młodzi zawodnicy, po których odważnie sięgał ówczesny trener Piotr Pawluczuk nie zawsze byli w stanie nawiązać równorzędną walkę z doświadczonymi i ogranymi w III lidze zespołami. Niemniej występy w III lidze dawały naszym wychowankom ogrom doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w kolejnych sezonach.

Przed rundą jesienną sezonu 2010/2011 z zespołu odszedł grający trener Piotr Pawluczuk, który ze względu na obowiązki rodzinne i zawodowe nie mógł dłużej godzić treningów w Grajewie i uciążliwych dojazdów z Bielska Podlaskiego. Dużym osłabieniem zespołu wydawało się być także odejście ostoi naszej defensywy Łukasza Piłatowskiego, który po zakończeniu umowy z naszym klubem wybrał dużo korzystniejszą finansowo ofertę z zambrowskiej OLIMPII. Na grę w lidze halowej zdecydował się bramkarz Krzysztof Gieniusz. Po tych osłabieniach wielu obserwatorów przepowiadało znaczne problemy z zajęciem korzystnych pozycji w tabeli III ligi.

Zarząd kierując się dobrym doświadczeniem z zatrudnieniem Pawluczuka, którego pracę z zespołem należy ocenić ze wszech miar pozytywnie oraz ze względu na oszczędności zdecydował się na powierzenie roli szkoleniowca zespołu zawodnikowi naszego Klubu, wychowankowi białostockiej JAGIELLONII Marcinowi Strzelińskiemu. Pomoc w jego pracy zapewniają mu Krzysztof Piekarski i Maksym Mirva, którzy posiadają ukończony kurs instruktorski.

Klubu nie stać było na spektakularne transfery i uzupełnił kadrę o dwóch wolnych zawodników za których nie musiał płacić odstępnego poprzednim klubom: bramkarza Piotra Czaplińskiego z białostockiej JAGIELLONII oraz obrońcę Macieja Keslera, wychowanka białostockiego PIASTA. Obaj okazali się bardzo dużym wzmocnieniem zespołu. Do zespołu dołączył też były król strzelców IV ligi Łukasz Wójcik z HETMANA Tykocin oraz wychowanek naszego Klubu obrońca Paweł Kowalski, który grał ostatnio w POJEZIERZU Prostki.

Warmia w rundzie jesiennej zanotowała 6 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek, zdobyła 28 punktów i 25 bramek tracąc 17.

W porównaniu z rundą jesienną ze składu drużyny ubyli: obrońca Kamil Makowski, który już w trakcie rundy jesiennej wyjechał na studia do Warszawy oraz Rafał Kozikowski, który porzucił treningi. W przygotowaniach do rundy wiosennej wraz z zespołem brali udział Mateusz Woroniecki i Hubert Karwacki. Obaj byliby zapewne wzmocnieniem drużyny, lecz ich oczekiwania finansowe okazały się ponad obecne możliwości WARMII. Nie zagra też w zespole Janusz Jasielczuk, który wyjechał do Anglii. Na dalszą grę w WARMII zdecydowali się wyróżniający się zawodnicy w rundzie jesiennej: Czapliński i Kesler. Do gry po kontuzji wraca też utalentowany Paweł Górski. Trener Marcin Strzeliński dokoptował do zespołu seniorów kolejnych młodych wychowanków naszego klubu z grupy juniorów starszych trenera Mariusza Sobczyka a są to: Marcin Baczewski i Rafał Wróblewski. Wobec braku transferów tacy piłkarze z rocznika 1993 jak Domurat, Baczewski i Krukowski mają wielką szansę występować w pierwszej jedenastce.  Z 24 zawodników zgłoszonych do rozgrywek na ten sezon aż 17 to nasi wychowankowie!

W okresie przygotowawczym zespół rozegrał szereg meczów kontrolnych, w których pomimo wysokiej porażki z silnym zespołem SOKOŁA Sokółka pokazał, że drzemią w nim spore możliwości. Wyniki sparringów miały drugorzędne znaczenie. Głównym celem tych meczów było ogrywanie młodych zawodników naszego zespołu, którzy już wkrótce mają coraz częściej grać w podstawowym składzie WARMII.  W najbliższą sobotę  przeciwnikiem Warmii będzie w Grajewie szczuczyńska WISSA. Zapowiada się pasjonujący mecz – derby powiatu.

Działalność sekcji młodzieżowych klubu prowadzi w naszym mieście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przy współpracy zarządu klubu. Zmiana ta nastąpiła ze względów proceduralnych i finansowych. Klub prowadzi ścisłą współpracę z MOSiR pod którego szyldem uczestniczy w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej 5 zespołów. Grupami młodzieżowymi opiekują się trenerzy mający doświadczenie szkoleniowe i zawodnicze a są to panowie: Józef Matysiewicz, Mariusz Sobczyk, Wojciech Kozikowski, Piotr Wierzbicki. Najmłodszą  grupą żaków opiekuje się zawodnik naszego Klubu Daniel Tuzinowskii.

Zespoły młodych piłkarzy, choć występują pod nazwą MOSiR Grajewo pozostają pod baczną opieką Zarządu klubu, który najzdolniejszym zawodnikom zapewnia możliwość rozwoju w klubie poprzez awans do III-ligowej drużyny seniorów.

Należy podkreślić wpływ sekcji seniorów na motywację do pracy najmłodszych piłkarzy. Drużyna seniorów stała się swoistym magnesem przyciągającym dzieci i młodzież do klubu, co może wyjść tylko na dobre dla propagowania kultury fizycznej w naszym mieście. Celem szkolenia młodzieży nie jest jedynie osiągnięcie wyniku ale przede wszystkim wychowanie własnych zawodników, którzy będą w przyszłości reprezentować barwy naszego klubu na szczeblu seniorskim.

Znakomite wyniki osiąga zespół trampkarzy młodszych kierowany przez pana Józefa Matysiewicza, trenera, który słynie ze znakomitego kontaktu z młodymi zawodnikami, świetnego organizatora i wychowawcę. Dzięki jego staraniom zespół uczestniczy w obozach i turniejach sportowych a także jest wyposażany w sprzęt sportowy. Już za kilka lat z całą pewnością do zespołu całym zastępem dołączą kolejni jego wychowankowie, wzorem tych  z rocznika 1990, którzy obecnie stanowią poważną siłę drużyny seniorów. Warto podkreślić, że w rundzie jesiennej zespół ten zdeklasował HETMANA Białystok aż 7:0 w meczu ligowym. HETMAN, który słynie z doskonałej pracy z młodzieżą był bezradny wobec naszej drużyny.

Bardzo udane występy w rundzie jesiennej odnotował też zespół juniorów młodszych pod opieką Wojciecha Kozikowskiego. Drużyna ta niemal do końca rundy walczyła o awans do grupy mistrzowskiej ustępując w tabeli tylko silnym zespołom JAGIELLONII Białystok i WIGIER Suwałki. Zespół juniorów starszych choć nie osiągał satysfakcjonujących wyników to spełnił swoją rolę zapewniając możliwość gry dla zawodników, którzy stale trenują z kadrą seniorów, ale jeszcze nie mogą liczyć na grę w podstawowym składzie. Słabsze wyniki zespołu trampkarzy starszych można częściowo tłumaczyć faktem gry w tym zespole o rok młodszych zawodników niż w zespołach rywali.

Bardzo dobrze układa się zarządowi Klubu współpraca z miejskimi jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Klub bez żadnych przeszkód otrzymuje stosowne pozwolenia na organizację imprez masowych a także licencję na grę w III lidze.

Wszystkie z wymienionych służb a także kibice, zawodnicy i trenerzy są bardzo zadowoleni z infrastruktury naszego stadionu. Zarząd Klubu uważa za swój sukces współpracę z władzami miasta w celu rozbudowy infrastruktury sportowej Grajewa. Nasz stadion uchodzi za jeden z najbardziej nowoczesnych w woj. podlaskim. Cieszy fakt, ze dzięki staraniom władz miasta i powiatu zostało wybudowane kolejne boisko ORLIK w pobliżu hali MOSiR, dzięki czemu nasi zawodnicy oraz chłopcy z sekcji młodzieżowych ma możliwość trenowania także w okresie zimowym na sztucznej nawierzchni w połączeniu z korzystaniem z obiektów MOSiR – hali, siłowni i sauny. Okres zimowy i konieczność gry spotkań kontrolnych na pełnowymiarowych boiskach ze sztuczną nawierzchnią oraz koszty związane z wyjazdami i wynajmem obiektów sprawiają jednak, że z zazdrością patrzymy na obiekty powstające w okolicznych miejscowościach – pełnowymiarowe boiska ze sztuczną nawierzchnią są już w Białymstoku, Ostrołęce, Sokółce, Kętrzynie, Olecku. Na ukończeniu jest taki obiekt w Łomży. Marzeniem Zarządu jest możliwość korzystania z takiego obiektu przez naszych piłkarzy w Grajewie a teren boiska przy Szkole nr 4 wydaje się być wymarzonym miejscem do budowy takiego obiektu. Mamy głęboką nadzieję, że nowe władze samorządowe wezmą pod uwagę naszą sugestię.

Nieocenionym źródłem wiedzy o klubie jest dla kibiców naszego klubu internet. Po Pawle Myszkowskim, twórcy strony internetowej, poświęconej Warmii który ze względu na obowiązki rodzinne i zawodowe był zmuszony zawiesić funkcjonowanie strony  kibice mają dostęp do najnowszych informacji z życia klubu bezpośrednio od dyrektora Klubu, który w lipcu ub. roku uruchomił blog informacyjny pod adresem kswarmiagrajewo.org. Serdecznie dziękujemy Pawłowi za wieloletnią społeczną pracę i zaangażowanie na rzecz Klubu.

Wszystkie działania Sponsorów, Zarządu Klubu, zawodników, trenerów i kibiców zmierzają do zapewnienia możliwie dobrych warunków dla drużyny, której gra w III lidze jest okazją do promocji Klubu, zawodników  oraz miasta Grajewa i Powiatu Grajewskiego w kraju.

Sprawozdanie z działalności naszego klubu za 2010 rok, jakie dziś w imieniu Zarządu Klubu prezentuję zawiera ocenę stanu realizacji głównych kierunków naszej pracy z uwzględnieniem podstawowych problemów występujących w działalności klubu.

Jest niewątpliwie wiele problemów nie poruszonych, bądź omówionych marginesowo i dlatego też sądzimy, że dyskusja na dzisiejszym zebraniu w sposób twórczy uzupełni to sprawozdanie a zabierający głos w dyskusji zgłoszą dodatkowe wnioski i propozycje do pracy na najbliższy okres sprawozdawczy.

Jesteśmy absolutnie przekonani, że działacze sportowi, zawodnicy, członkowie klubu i zaproszeni goście poprzez swoje czynne uczestnictwo w dzisiejszym zebraniu sprawozdawczym wpłyną na dalszą poprawę działalności Klubu Sportowego „Warmia” Grajewo i całego sportu grajewskiego.

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo