WALNE ZEBRANIE WE WTOREK 29 MARCA.

Zarząd Klubu Sportowego „WARMIA” Grajewo informuje, że w dniu 29 marca (wtorek) 2011 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków K.S. „WARMIA” Grajewo.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór komisji wniosków i uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo